Úvod

Výbor KK EXCEL praje všetkým svojim členom a priateľom klubu veselý Silvester a v novom roku 2017 veľa zdravia, šťastia a úspechov.

V OZNAMOCH nájdete článok z Vianočného preteku.

Upozornenie:
Pre dočasnú nefunkčnosť e-mailu vycvik@kk-excel.sk na komunikáciu s klubom použite e-mail: ruzicka@weltreisen.sk