Úvod

Dňa 12.11.2017 z dôvodu konania skúšok z medzinárodného skúšobného poriadku IPO sa výcvik poslušnosti na cvičisku RUŠÍ.


Výbor KK EXCEL pozýva všetkých členov a priaznivcov kynológie na tradičný Vianočný pretek kynológov.

dátum: 09.12.2017
uzávierka prihlášok: 6.12.2017
rozhodca: bude doplnený
figurant: Peter Hošták, Denis Didi
súťažné kategórie: BH-SK, SVV1 a IPO 1 bez stôp
štartovný poplatok: SVV1, IPO 1 - 15€, BH-SK - 10€

Propozície