Rok 2006

Naši výcvikári sa zúčastňujú i rôznych pretekov, či už klubových, národných, a dokonca aj medzinárodných.
Tréning, čas strávený so psíkom na cvičisku či v "teréne" na stopách predsa len prináša svoje výsledky...
Pomysleli ste si... tak to ja s mojim psíkom nemám šancu? Všetci našireprezentanti tiež začínali od "nuly"... treba len nabrať energie,trpezlivosti a elánu... a výsledky sa časom dostavia.


Rok 2006
  


Piešťany


Prvým pretekom v roku 2006 bol pre nás pretek, usporiadaný KK Piešťany 22. 4. 2006.
Pretek sa konal podľa skúšobného poriadku SVV 1 bez stôp, rozhodcom bol pán Milan Klačman, a zúčastnilo sa ho 10 pretekárov.
Našimi "vyslancami" boli Martina Ružičková s Brutusom z Consasu, František Lorenc s Emonom Štastena, Nikolu Lorencovú s Carom Canislog a Romana Rakar s Mikym.  Pretek bol zároveň prvým pre našiu mládežníčku Nikolu s Carom. Celkom sa im darilo a získali najlepšiu poslušnosť (94)a  prebiehal v pohodovej atmosfére, za slnečného počasia.
Na prvom mieste sa umiestnila Martina Ružičková s Brutusom s celkovým počtom bodov 188 (94,94).


Víťazi preteku:
 • 1. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO 188 b, jedna z dvoch najlepších poslušností a najlepšia obrana)
 • 2. miesto Feranec Peter a Asan Stater Slovakia (NO 185 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Jaroslav Čačík a Bleck (NO 179 b)
Lazany


Ďalším pretekom v poradí boli Lazany, preteky o pohár starostu obce, ktoré sa konali v prvomájový sviatočný deň.
Avšak počasie vôbec nobolo sviatočné, trištvrte preteku prebehlo zastáleho dažďa, čo predstavovalo zvýšenú náročnosť nielen pre psovodov,ale aj psov, na podanie kvalitného výkonu.
Súťažilo sa v kategóriach SVV 1 a IPO 1, kde v každej kategórii sazúčastnilo po deväť pretekárov. Pretekármi boli aj Martina Ružičková sopsom Brutus z Consasu v kategórii IPO 1.
IPO 1 rozhodovali sl. Jana Kucková, SVV 1 pán Viliam Ružička. Brutus ajnapriek neprajnému "psiemu" počasiu ukázal svoje natrénované vedomosti,a obsadil pekné 2. miesto vo svojej kategórii s počtom bodov 265(92,88,85).

Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
 • 1. miesto Brat Štefan a Drago z Eurosportu (NO 269 b, najlepšia obrana)
 • 2. miesto Lorenc František a Emon Šťastena (NO 265 b)
 • 3. miesto Pekár Oto a Tara (NO 264 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 1:
 • 1. miesto Maruniak Ján a Duch Sweet Home (MLN 270 b, najlepšia obrana)
 • 2. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO 265 b)
 • 3. miesto Dragoň Milan a Zaira Vlady-Sal (NO 252 b)

Uhrovec


7. 5. 2006 sa v Uhrovci konal pretek o pohár kynologického klubuUhrovec zároveň aj ako 1. kolo Majstrovstiev Trenčianskeho kraja podľaSVV 1 a IPO 1. 5 pretekárov v kategórii IPO 1 rozhodoval pán ViliamRužička, 7 pretekárov v kategórii SVV 1 pán Igor Malina.
Ako tradične, aj tento rok pretek v Uhrovci sprevádzalo pekné slnečnépočasie. Dobrá nálada snáď mala vplyv aj na psíkov, ktorí podali peknévýkony.
Súťažného zápolenia sa ujali aj Martina Ružičková s Brutusom z Consasu v kategórii IPO 1.
Stopy boli na lúkach pod lesom za obcou v kopcovitom teréne, tento rokbez diviačich návštevníkov. Psom terén vyhovoval, čo sa prejavilo aj navýsledkoch, kde Brutus odchádzal s 99 bodmi, čo predstavovalo najlepšiustopu v kategórii IPO 1. Poslušnosť aj obrana sa ako tradične konali nafotbalovom štadióne obce Uhrovec. Martina s Brutusom predviedlinajlepšiu poslušnosť v kategórii IPO 1 ohodnotenú 91 bodmi, a na obranesi "vykúsali" rovných 80 bodov. Celkovo tak získali 270 bodov aumiestnili sa tak na peknom druhom mieste.

Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
 • 1. miesto Pristach Alojz a Bunny Horla Slovakia (NO 266 b, najlepšia stopa)
 • 2. miesto Didi Denis a Hero z Tomky (DOB 259 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Lorenc František a Emon Šťastena (NO 258 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 1
 • 1. miesto Jánošíková Zuzana a Perry od Dvoch Bratov (NO 273 b, najlepšia obrana)
 • 2. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO 270 b, najlepšia stopa a poslušnosť)
 • 3. miesto Pristachová Zuzana a Aska Riva Rosa (MLN 262 b, najlepšia obrana)

 
Vrbové - máme víťazku kategórie SVV 1 a vicemajsterku Slovenska v poslušnosti!!!


Tento rok sa konal 13. ročník Grand Prix Vrbové, za ešte bohatšejúčasti pretekárov - tohto roku sa ho zúčastnilo 109 pretekárov vkategóriach IPO 1, IPO 3, SVV 1 a novou kategóriou bola Skúškaposlušnosti, kde v tejto kategórii zároveň prebiehali aj MajstrovstváSlovenska.


My sme na tento pretek "vyslali" Martinu Ružičkovú so psom Brutus zConsasu, Viliama Ružičku s boxerkou Edith Signum Laudis do kategórieSVV 1 a Ružičkovú Luciu s bíglicou Pigi do skúšky poslušnosti.Zastúpenie sme teda mali hojné, a veruže sme sa nemali za čo hanbiť.Víťazov sme mali tak v kategórii SVV 1 ako aj v kategórii poslušnosti.
V kategórii SVV 1 boli stopy na nízkej pokosenej ďateline, s viacerýmisuchými miestami. Vylosované časy stôp boli tesne pred obedom, takže včase šľapania a vypracovania slniečko už riadne pripekalo. I napriektomu naši štvornohí pretekári ukázali, že to veru nie je pre nichžiadny problém.
Ako prvý nastupoval na stopu Brutus s Maťou, ktorí získali 97 bodov.Brutus ešte pred stopu "poučil" Editku, a tá zastopovala taktiež na 97bodov. Poslušnosť a obrana v kategórii SVV 1 aj v kategórii skúškaposlušnosti prebiehali na vedľajšom ihrisku pri hlavnom futbalovomštadióne. Stopy mali naši pretekári v nedeľu, poslušnosti a obrany vsobotu, jedny ráno, iní poobede.


Viliam Ružička s Editkou si odniesli z poslušnosti 82 bodov a z obrany75 bodov, celkovo získali 254 bodov a obsadili pekné 15 miesto. Zároveňbola Editka aj víťazkou plemena boxer v kategórii SVV 1.


No a celkovým víťazom kategórie SVV 1 s najlepšou poslušnosťou v tejtokategórii sa stali Martina Ružičková s Brutusom, ktorí zaslúženezískali na poslušnosti 97 bodov a na obrane 92 bodov, celkovo 286 bodov.


V kategórii skúška poslušnosti nám spravili obrovskú radosť Lucia Ružičková a Pigi. Na druhom mieste sa umiestnila len 13-ročná Lucia Ružičková s Piginkou s počtom bodov 188 (zhodne s víťazkou, rozhodovali potom dva vybrané cviky).Víťazi preteku v kategórii SVV 1:
 • 1. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO 286 b, najlepšia poslušnosť)
 • 2. miesto Liptáková Júlia a Don Bapiano (NO 280 b)
 • 3. miesto Dlouhý Radek a Ben Cibero (RTW 279 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 1
 • 1. miesto Adamuščin Jozef a Ozzy Barnero (NO 285 b)
 • 2. miesto Koberčík Viliam a Blek Bandit Amacord (NO 281 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Šlahor Pavol a Defect Sweet Home (MLN 273 b)

Víťazi preteku v kategórii IPO 3
 • 1. miesto Lénard Marek a Jorick Di Dranel (NO 275 b, najlepšia poslušnosť)
 • 2. miesto Horák Zdeněk a Coudy Derik (NO 255 b)
 • 3. miesto Sudimák Ján a Norman Eqidius (NO 253 b)
Tábor talentovanej mládežeV dňoch 31. 7. – 6. 8. 2006 sa uskutočnil výmenný tábortalentovanej mládeže vo Veľkom Lapáši pri Nitre, v areáli fy „zPolytanu“.
Výmenného táboru sa zúčastnilo 14 mládežníkov zo Slovenska, a 6 nádejných českých mládežníkov.


Z našej výcvikovej školy bola na tento tábor pozvaná aj MartinaRužičková ako jedna zo štyroch inštruktorov, ktorí sa mali starať omládežníkov, a poskytovať im rady ohľadne správnej metodiky a spôsobuvýcviku svojich psíkov.
Ďalšími inštruktormi boli Mgr. Juraj Štaudinger, slečna Janka Kucková apán Jozef Surovec z Českej republiky, ktorý viedol české družstvo.


Ubytovanie bolo v krásnom prostredí fy „z Polytanu „. V areáli natrávnatej ploche sa vykonávali poslušnosti a obrany, neďaleko bolakrásna oráčina, na ktorej sa šlapali stopy. Počas tábora bolo o programzabezpečené. Po celý týždeň počasie výcviku prialo, bolo príjemne podmrakom, sem – tam aj spŕchlo. Popri jednotlivých tréningoch sauskutočnili aj prednášky o správnej výžive psa, o chove nemeckéhoovčiaka, o výcviku obrany a poslušnosti. Boli vykonané ukážky z výcvikuslužobných psov Polície, ako aj ukážka výcviku mondioringu. Mládežnícisa tiež preskúšali zo svojich vedomostí o svojich štvornohýchmiláčikoch, a zároveň za svoje správne odpovede mohli vyhrať peknéceny, venované firmou Royal Canin. Taktiež sa uskutočnil výlet nafurmanské preteky v neďalekej obci Golianovo a zoznámenie sa aj scentrom mesta Nitry. Na záver tábora sa pre mládežníkov zrealizovalnočný pochod, ktorého cieľom bolo dosiahnutie „Ibi tuby“.

 
Tábor talentovanej mládeže sa zavŕšil súťažou, v ktorej si mládežnícizmerali svoje sily v prekonávaní prekážok, streľby zo vzduchovky a vpresnosti hodu aportom. Samostatne sa hodnotili tak dievčatá, ako ajchlapci. Najlepšou spomedzi dievčat sa stala Radka Štaudingerová, anajlepším spomedzi chlapcov sa stal Michal z českého tímu.
Veľká vďaka patrí predovšetkým pánu Jánovi Tóthovi, ktorý nielenžeumožnil uskutočnenie tábora v jeho areáli, ale taktiež pomáhalmládežníkom pri výcviku, a dával rady, ako aj poukazoval na ich chyby aponúkal možnosti ich odstránenia. Na jednotlivých tréningoch pomocnúruku tiež podávali pán Martin Tóth, ako aj Róbert Tóth.
Neoceniteľná bola pomoc a pôsobenie figuranta Petra Mičucha, ktorý vždyochotne odfiguroval tréningy obrany, a taktiež poradil a pomohol sriešením problémov na obrane.
Kolačno 2006 - 9. ročníkKrásneho slnečného augustového dňa, presnejšie 19. 8. 2006, sa vdedinke Kolačno konal 9. ročník preteku obce Kolačno, ktorý bol zároveňaj 3. kolom Majstrovstiev Trenčianskeho kraja.
Pretekalo sa v dvoch kategóriach, a to v kategórii SVV 1 a IPO 1.Preteku sa zúčastnilo 25 pretekárov, a to 10 v kategórii IPO 1 a 15 vkategórii SVV 1. Kategóriu SVV 1 rozhodoval pán Branislav Orvan, afigurovali Marek Duďák a Rastislav Chovanec. Kategóriu IPO 1 hodnotilapani Janka Honíšková a figurovania sa ujal Marek Kuštár.
Naše farby hájili Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu v kategórii IPO 1.


Stopy sa vypracovávali na pokosenej repke, ktorá už opäť aj vyrastala.Psíkom to vôbec nerobilo problém, a tak väčšina z nich si zo stôpodniesli veľmi pekné bodové ohodnotenie. Najlepšiu stopu v kategóriiIPO 1 dosiahol Viliam Koberčík so psom Blek Bandit Amarcord, a to 99bodov. V kategórii SVV 1 najlepšie zastopovali Valenteje Ján so psomCézar a Paulovič Miroslav so psom Bak Ľachmanda, ktorí mali zhodne 100bodov.
Poslušnosť a obrana prebiehali vo veľmi peknom areáli KK Kolačno. Veľkýpočet súťažiacich, a teda aj "súperov", zväčšoval snahu každého jednéhopretekára o to, aby so svojim psíkom podal ten najlepší výkon. Úroveňpripravenosti psíkov bola veľmi dobrá, čo odzrkadľujú aj dosiahnutévýsledky. Najlepšou poslušnosťou v kategórii IPO 1 sa mohol pochváliťpán Rudolf Danek so psom Cato Katargo, a to 98 bodov. V kategórii SVV 1bol najposlušnejší Aris Vicona psovoda Bruncka Tomáša, ktorí získali 98bodov.


Vynikajúcu bezchybnú obranu v kategórii IPO 1 nám predviedli JánMaruniak so psom Duch Sweet Home, a z pľacu odchádzali s krásnymi 100bodmi. V kategórii SVV 1 na obrane najlepšie výkony ukázali AlojzPristach a Bunny Horla Slovakia a Vaško Jozef so psom Zeus, ktorízhodne dosiahli 95 bodov.Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória IPO 1
 • 1. miesto Rudolf Danek a Cato Katargo (NO 286 b, najlepšia poslušnosť)
 • 2. miesto Viliam Koberčík a Blek Bandit Amarcord (NO 284 b, najlepšia stopa)
 • 3. miesto Martina Ružičková a Brutus z Consasu (NO 281 b)


Kategória SVV 1
 • 1. miesto Bruncko Tomáš a Aris Vicona (NO 291 b, najlepšia poslušnosť)
 • 2. miesto Pristach Alojz a Bunny Horla Slovakia (BEAUC 289 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Liptáková Júlia a Endy bez PP (NO 287 b)
 • 5. miesto Lorenc František a Emon Šťastena (NO 277 b)


Je potrebné sa poďakovať aj organizátorom tohto preteku, ktorí sa veľmidobre zhostili svojej úlohy. Každý z pretekárov dostal ako spomienku na9. ročník preteku v Kolačne pohár, ktorý mu bude pripomínať tento peknýpretek. Už len zostáva povedať - Uvidíme sa o rok...Nitrica 2006 - O Putovný pohár KK2. 9. 2006 sa uskutočnil pretek "O Putovný pohár KK Nitrica", ktorýbol súčasne aj 4. kolom Majstrovstiev Trenčianskeho kraja podľa IPO 1 aSVV 1.
Preteku sa zúčastnilo 14 pretekárov, v každej kategórii po 7. KategóriuIPO 1 rozhodoval pán Milan Klačman, kategóriu SVV 1 pán Igor Malina.
Stopy boli na zelených lúkach za dedinou, avšak pôvodne to boli pašepre kravy, čo bolo na teréne značne vidieť. To ale nebránilo psíkom,aby predviedli pekné výkony. Najlepšou stopou v kategórii IPO 1 samohol pochváliť pán Viliam Koberčík so psom Blek Bandit Amarcord, a to98 bodov. Najlepšiu stopu v kategórii SVV 1 mali Alojz Pristach a BunnyHorla Slovakia, a to 96 bodov.
Poslušnosť a obrana prebiehali na ihrisku v obci. S najlepšouposlušnosťou v kategórii IPO 1 sa predviedli Martina Ružičková so psomBrutus z Consasu, a to 94 bodov. V kategórii SVV 1 boli najposlušnejšíZuzana Meravá a Astor z Dobranského hája, ktorí dostali 95 bodov.


Figurantmi, ochotnými "utekajúcimi a nebezpečnými", boli v kategóriiSVV 1 Marek Ďuďák a Rastislav Chovanec, v kategórii IPO 1 Denis Didi.Najlepšiu obranu v kategórii IPO 1 predviedli pán Viliam Koberčík aBlek Bandit Amarcord, a to za 96 bodov. V kategórii SVV 1 to boliFrantišek Lorenc a Emon šťastena, 94 bodov.


Organizátori prichystali pekné vecné ceny pre každého súťažiaceho,taktiež ocenené boli výkony za najlepšiu stopu a najlepšiu obranu.Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória IPO 1
 • 1. miesto Viliam Koberčík a Blek Bandit Amarcord (NO 287 b, najlepšia stopa, najlepšia obrana)
 • 2. miesto Zuzana Pristachová a Aska Riva Rosa (MLN, 271 b)
 • 3. miesto Vaško Jozef a Hugo bez PP (NO,270 b)
 • 4. miesto Martina Ružičková a Brutus z Consasu (NO,269 b, najlepšia poslušnosť)


Kategória SVV 1
 • 1. miesto Alojz Pristach a Bunny Horla Slovakia (BEAUC, 275 b, najlepšia stopa)
 • 2. miesto Lorenc František a Emon Šťastena (NO, 274 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Meravá Zuzana a Astor z Dobranského hája (NO, 267 b, najlepšia poslušnosť)


Veľké Bielice - O Pohár Bielických kynológov1. 10. 2006, mesiac po predchádzajúcom kole Majstrovstiev Trenčianskehokraja, sa uskutočnil pretek "O Pohár Bielických kynológov", ktorý bolsúčasne aj 5. kolom Majstrovstiev Trenčianskeho kraja podľa IPO 1 a SVV1.
Preteku sa zúčastnilo 17 psovodov so svojimi "zverencami". V kategóriiSVV 1 deviatich pretekárov potrápil pán rozhodca Igor Malina, ostatnýchôsmich pretekárov v kategórii IPO 1 pán Viliam Ružička.
Stopy boli na letisku neďaleko od cvičiska. Terény boli dobré, nízkazelená tráva. Zaujímavým "spestrením" a preskúšaním psov, či naozajchcú stopovať, predstavovali pristávacie manévre športových lietadiel.Zo vzduchu pachové práce asi vyzerali zaujímavo, a tak pár letcov sivýkony chcelo pozrieť aj zo zeme. Najlepšou stopou v kategórii IPO 1 samohli pochváliť Martina Ružičková so psom Brutus z Consasu a TomášPristach so sučkou Jeni Lubinov - Slovakia, ktorí získali zhodne 96bodov. Najlepšiu stopu v kategórii SVV 1 mali Alojz Pristach a BunnyHorla Slovakia, a to 99 bodov.


Poslušnosť a obrana prebiehali už na cvičisku. S najlepšou poslušnosťouv kategórii IPO 1 sa mohli pochváliť Martina Ružičková so psom Brutus zConsasu, a to 94 bodov. V kategórii SVV 1 to boli Zuzana Meravá a Astorz Dobranského hája, ktorí dostali 95 bodov.


Ako figuranti sa predviedli v kategórii SVV 1 Marek Ďuďák a RastislavChovanec, v kategórii IPO 1 Jozef Vaško. Najlepšiu obranu v kategóriiIPO 1 mali pán Martin Barjak a Uno Lasmon, 93 bodov. V kategórii SVV 1to boli dokonca traja pretekári s rovnakým najvyšším počtom bodov, a toFrantišek Lorenc a Emon šťastena, Zuzana Meravá a Astor z Dobranskéhohája a Štefan Brat a Drago Eurosport, 92 bodov.


Organizátori si uviedli podmienku, že preteku sa môžu zúčastniť aj psys vyššími dosiahnutými skúškami, avšak ak sa umiestnia na prvých trochmiestach, musia dobrovoľne prepustiť vecné ceny nižšie umiestneným psomso skúškami prvého stupňa. Ako nápad to nebol zlý, organizátori sapravdepodobne snažili motivovať psovodov s prvostupňovými skúškami,ktorým ceny väčšinou vyfúknu "starší" kolegovia. Avšak nemyslím si žeobmedzením stupňa skúšky to bolo "šťatné" riešenie. Väčšinou bývapravda, že starší psy majú vyššie stupne skúšok, avšak nie vždy to jetak. Skôr teda mali obmedziť vek psa, čím by sa skutočne psy medzisebou vyrovnali. Takto to v podstate mohlo "diskriminovať" psovoda smladým psom, ktorý môže byť dobrý, a v mladšom veku zložiť aj vyššieskúšky. Víťazi, tí neocenení, si z preteku odnášali aspoň body, ktorésa im zarátavajú tak do hodnotenia Majstrovstiev Trenčianskeho kraja,ako aj do hodnotenia Eurosport Cupu pre rok 2006. A tak táto "bielická"súťaž mala o trošku viac víťazov než býva obyčajne zvykom.


Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória IPO 1
 • 1. miesto Martina Ružičková a Brutus z Consasu (NO 276 b, najlepšia stopa, najlepšia poslušnosť)
 • 2. miesto Zuzana Pristachová a Aska Riva Rosa (MLN, 258 b)
 • 3. miesto Martin Barjak a Uno Lasmon (NO,254 b)


Kategória SVV 1 - skutoční víťazi
 • 1. miesto Meravá Zuzana a Astor z Dobranského hája (NO, 283 b, najlepšia poslušnosť, najlepšia obrana)
 • 2. miesto Brat Štefan a Drago Eurosport (NO, 281 b)
 • 3. miesto Lorenc František a Emon Šťastena (NO, 276 b)
Kategória SVV 1 - ocenení víťazi
 • 1. miesto Brat Štefan a Drago Eurosport (NO, 281 b)
 • 2. miesto Jaroslav Minárik a Don Dolný Háj (NO, 257 b)
 • 3. miesto Jaroslav Čačík a Black z Polytanu (NO, 254 b)


Senica - Čáčov - 1. ročník preteku podľa IPO 1 a SVV 114.10.2006 sa v KK Senica - Čáčov uskutočnil prvý ročník preteku v novootvorenom kynologickom klube.
Kategóriu IPO 1 rozhodoval pán Jozef Klíma, kategóriu SVV 1 Vladimír Salai.
Preteku sa zúčastnilo 12 pretekárov, v obidvoch kategóriach po 6. Skoroúplnú prevahu súťažiacich NO "prekazila" naša boxerka, fufňáčka Editka,ktorá aj s Viliamom Ružičkom súťažila v kategórii SVV 1. V kategóriiIPO 1 sa predviedli Martina Ružičková s Brutusom z Consasu.


Stopy boli na čistom hlinenom podklade. Najlepšou stopo v kategórii IPO1 sa mohol pochváliť pán Jozef Adamuščin a Ozzy Barnero, ktorým JozefKlíma udelil 99 bodov (a to je už čo povedať :))V kategórii SVV 1 tobol Mitter Peter a Luna bez PP, taktiež 99 bodov.


Poslušnosti a obrany prebiehali v krásnom areáli kynologického klubu.Najlepšími poslušnosťami sa predviedli v kategórii IPO 1 JozefAdamuščin a Ozzy Barnero (93 b) a v kategórii SVV 1 Zuzana Meravá aAstor z Dobranského hája (96 b).
Najväčší posluch na obrane mali v IPO 1 Viliam Koberčík a Black BanditAmarcord (94 b) a v SVV 1 Mitter Peter a Luna bez PP (96 b).
Naši súťažiaci sa umiestnili na peknom 5. mieste (Martina Ružičková aBrutus z Consasu) a 6. mieste (Viliam Ružička a Edith Signum Laudis).
Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória SVV 1
 • 1. miesto Mitter Peter a Luna bez PP (NO 290 b, najlepšia stopa, obrana)
 • 2. miesto Brat Štefan a Drago z Eurosportu (NO, 259 b)
 • 3. miesto Meravá Zuzana a Astor z Dobranského hája (NO,244 b, najlepšia poslušnosť)
 • 6. miesto Ružička Viliam a Edith Signum LaudisKategória IPO 1
 • 1. miesto Adamuščin Jozef a Ozzy Barnero (NO 282 b, najlepšia stopa,poslušnosť)
 • 2. miesto Koberčík Viliam a Black Bandit Amarcord (NO, 274 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Mravíková Zuzana a Brugia Bono Campo (NO,263 b)
 • 5. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu
IX. medzinárodný zvod chovných psov a súk (plemena nemecký ovčiak) v Bratislave21.10.2006 sa v Bratislave uskutočnil IX medzinárodný zvod chovných psov a súk plemena nemecký ovčiak.
Túto vynikajúcu akciu, na ktorej sa predstavili viacerí kvalitníjedinci, či už z chovnej stanice Polícia, alebo zo súkromnýchchovateľských staníc, zorganizovali Odbor kynológie a hipológiePrezídia Policajného zboru, Zväz športovej kynológie Slovenskejrepubliky a Kynologický klub Polícia - Slovakia.
Každý účastník tohto zvodu dostal certifikát o jeho účasti, samozrejmespolu s hodnotením výkonu, ktorý predviedol. Samostatne sa hodnotiliodolnosť voči streľbe, aport a obrana. Samotný zvod otvoril svojímpríhovorom plk. RNDr. Vladimír Ďurišin, ktorý vyzdvihol úspechy nachovateľskom poli, ktoré sa dosiahli za 15 rokov pôsobenia odborukynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru.


Rozhodcami posudzujúcimi prejav a výkon jednotlivých psov boli pplk.Mgr. Juraj Štaudinger a pán Milan Kadlecaj, o odborné zhodnoteniekrvných línii v jednotlivých kategóriach sa postaral pán Ján Sudimák.Figurantmi, preverujúcimi odolnosť a povahové vlastnosti boli PeterMičúch a Martin Tóth.


Chovní jedinci plemena nemecký ovčiak boli zaradení do skupín podľakrvných línii. Skúška povahy bola vykonaná v dvoch kategóriach a to A(psy), A1 (suky), B (psy), B1 (suky).
Kategória A, A1
Majiteľ psa v určenom mieste odložil psa do polohy ľahni a vzdialil sana 20 m. Počas odchodu bola vykonaná skúška reakcie na streľbu. Napokyn rozhodcu sa psovod odobral so psom do určeného priestoru kvynonaniu cviku aport voľný. Ďalším pokynom rozhodca dával povel prepsovoda, aby uviazal psa s náhubkom k reťazi upevnenej ku kolíkustrunou a odobral sa do úkrytu. Figurant (Peter Mičúch) vystúpil zúkrytu až keď pes, ktorý bol pripútaný k reťazi, svojim správanímneprejavoval známky agresie. Figuran prešiel v dostatočnej vzdialenostiokolo psa bez toho, aby ho dráždil, na určenom mieste sa otočil azaútočil n apsa do vzdialenosti možného kontaktu so psom. Psovodvystúpil z úkrytu, až keď bol figurant mimo dohľadu psa a odobral s asopsom do priestoru určeného na vykonanie zadržania s protiútokom navzdialenosť cca 80 m. Tu bol figurant Martin Tóth. Po vypustení psa nazadržanie prišiel psovod pomalým krokom ku psovi a psa si odviedol
Kategória B, B1
Majiteľ psa v určenom miete odložil psa do polohy ľahni a vzdialil sana 20 m. Počas odchodu bola vykonaná skúška reakcie na streľbu. Napokyn rozhodcu sa psovod odobral so psom do určeného priestoru kvykonaniu cviku aport voľný. Ďalším pokynom dával rozhodca povel prepsovoda, aby pokračoval s neupútaným psom do vzdialenosti 20 m smerom kúkrytu. Zo vzdialenosti 10 m podnikol figurant na psovoda útok. Poukončení boja sa psovod so psom premiestnil do priestoru určeného navykonanie zadržania s protiútokom na vzdialenosť cca 80 m. Po vypustenípsa na zadržanie prišiel pomalým krokom ku psovi a psa si odviedol.
 

Celkovo bolo v prihlásených, a v katalógu uvedených 64 psov, avšak ráno nastúpilo a predviedlo sa len 31 psov.
Veľmi pekné výkony tiež predviedli Max Lubinov - Slovakia, Duk Mersak, Hard Eqidius.
Celkovým víťazmi sa stali:

Kategória A
 • 1. miesto Majiteľ - KR PZ Banská Bystrica, pes Eros Zaj - PetKategória A1
 • 1. miesto Majiteľ: OK P PZ, Bratislava, sučka Nirza Polícia - SlovakiaKategória B
 • 1. miesto Lengvarský Peter a Drago EquidiusKategória B1
 • 1. miesto Petríková Lenka a Axa BaxonyNajlepší jedinec z chovnej stanice Polícia - Slovakia
 • 1. miesto Držiteľ: KR PZ Banská Bystrica a Hax Polícia


Nitra - Šaligov Memoriál a Majstrovstvá Slovenska boxerov - 

Máme Majstra Slovenska!!!28.10.2006 sa v KK Nitra - Mesto uskutočnil 16. ročník MemoriáluBohumíra Šaligu, ktorý bol zároveň aj Majstrovstvami Slovenskanemeckých boxerov.
Kategóriu IPO 1 rozhodoval pán Štefan Grác, kategóriu SVV 1 pán Milan Klačman a kategóriu IPO 3 Ing. Ľuboš Krivošík.
Pretek sa konal vo veľmi peknom areáli KK Nitra-Mesto, kde poslušnosť aobrana v SVV 1 prebiehali na cvičisku, poslušnosť a obrana kategórieIPO na vedľajšom fotbalovom ihrisku. Preteku sa zúčastnilo 16pretekárov, z toho v kategórii SVV 1 8 pretekárov, IPO 1 3 pretekári av IPO 3 5 pretekárov. Z toho sa o titul Majstra Slovenska boxerovuchádzalo v kategórii SVV 1 4 boxery, IPO 1 2 boxery a IPO 3 tiež 2boxery.


Stopy v kategórii SVV 1 sa vypracovávali na ploche letiska. IPO 1 malanízku rozmočenú ďatelinu, IPO 3 tiež ďatelinu, ale zhruba 15-20 cmvysokú. Počasie prialo, bolo pod mrakom, sem-tam spŕchlo. V kategóriiSVV 1 mali najlepšiu stopu Marián Mareš a Idol Windelgel, ktorí siodniesli 92 bodov. Z boxerov sa v tejto kategórii najviac pochlapiliViliam Ružička a Edith Signum Laudis. V kategórii IPO 1 najlepši stopupredviedli Andrej Dudáš a Kasandra Tiann 89 bodov, ktorí boli zároveňaj najlepšie stopujúcim boxerom celého preteku. V kategórii IPO 3 anijeden pes stopu nedokončil. Najlepšie body získali Zuzana Mravíková aBrugia Bono Campo, a to 61 bodov. Najlepšie stopujúcim boxerom v tejtokategórii bola Vika Mir-Fiš so psovodom Jaroslavom Bakom.


Najlepšími poslušnosťami sa predviedli v kategórii SVV 1 Marián Mareš aIdol Windelgel, 95 bodov. Najlepšiu "boxérsku" poslušnosť mal ViliamRužička a Edith Signum Laudis, 90 bodov. V kategórii IPO 1 sa najlepšouposlušnosťou mohli pochváliť Martina Ružičková a Brutus z Consasu, 95bodov. Najlepšiu poslušnosť spomedzi boxerov v tejto kategóriipredviedli Andrej Dudáš a Kasandra Tiann. V kategórii IPO 3 najlepšouposlušnosťou bola poslušnosť dvojice Petra Kádka a Cézar Anrebri, 94bodov. Z boxerov to boli Lucia Komárová a Genny z Ringu.
Najlepšia obrana v kategórii SVV 1 Lenka Petríková a Axa Baxony, 97bodov. Najlepším boxerom na obrane tu bola Edith Signum Laudis sopsovodom Viliamom Ružičkom. V kategórii IPO 1 najlepšie obranypredviedli Martina Ružičková a Brutus z Consasu, 94 bodov a boxerkaGisa od Zlatého kríža pána Ing. Erika Svobodu, 77 bodov. V kategóriiIPO 3 to boli Lucia Komárová a Genny z Ringu, ktoré mali zároveň ajnajlepšiu obranu z boxerov na celom preteku.
Pretek bol veľmi dobre zorganizovaný, prebiehal vo veľmi dobrejatmosfére. Počasie sa počas preteku umúdrilo, a na záver bolo pekneslnečno. Je treba poďakovať organizátorom, ktorí pretek veľmi dobrezabezpečili, taktiež cien pre jednotlivých víťazov bolo veľmi veľa. Prebudúce ročníky by snáď mohla byť väčšia účasť pretekárov.
Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória SVV 1
 • 1. miesto Marián Mareš a Idol Windelgel (RTW, 274 b, najlepšia stopa, poslušnosť)
 • 2. miesto Petríková Lenka  a Axa Baxony (NO, 273 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Ružička Viliam a Edith Signum Laudis (BOX,237 b)Kategória IPO 1
 • 1. miesto Martina Ružičková a Brutus z Consasu (NO 276 b, najlepšia poslušnosť, obrana)
 • 2. miesto Svoboda Erik a Gisa od Žltého kríža (BOX, 236 b)
 • 3. miesto Andrej Dudáš a Kasandra Tiann (BOX,230 b, najlepšia stopa)Kategória IPO 3
 • 1. miesto Mravíková Zuzana a Brugia Bono Campo (NO 232 b, najlepšia stopa)
 • 2. miesto Peter Kádek a Cézar Anrebri (NO, 220 b, najlepšia poslušnosť)
 • 3. miesto Lucia Komárová a Genny z Ringu (BOX,180 b, najlepšia obrana)


Víťazmi v rámci Majstrovstiev Slovenska nemeckých boxerov sa stali:
Kategória SVV 1
 • 1. miesto Ružička Viliam a Edith Signum Laudis - najlepšia stopa, poslušnosť, obrana
 • 2. miesto Komžík Pavol a Iveta Tiann
 • 3. miesto Marešová Lenka a Argos Baja DogsKategória IPO 1
 • 1. miesto Svoboda Erik a Gisa od Žltého kríža, najlepšia obrana
 • 2. miesto Andrej Dudáš a Kasandra Tiann, najlepšia stopa, poslušnosťKategória IPO 3
 • 1. miesto Lucia Komárová a Genny z Ringu, najlepšia poslušnosť,obrana
 • 2. miesto Bako Jaroslav a Vika Mir-Fiš, najlepšia stopa


Trenčín DMT - 6. kolo Majstrovstiev Trenčianskeho kraja podľa SVV 1 a IPO 104.11.2006 sa v KK Trenčín - DMT konal pretek podľa SVV 1 a IPO 1,ktorý bol 6. kolom Majstrovstiev Trenčianskeho kraja, ktorým sa tietoMajstrovstvá aj uzavreli. Tu sa rozhodlo o konečnom poradí, kto savlastne stal Majstrom Trenčianskeho kraja, kto vicemajstrom a druhýmvicemajstrom. Hoci bol ešte len začiatok novembra, počasie chcelovyskúsať chuť pretekárov pretekať, a tak sa zásobilo dostatočnousnehovou nádielkou. To však samozrejme nikoho neodradilo,a pretek samohol začať.
Kategóriu IPO 1 rozhodoval pán Štefan Drlička, kategóriu SVV 1 pán IgorMalina. Celkovo sa preteku zúčastnilo 14 pretekárov, 9 súťažili vkategórii SVV 1, 5 v kategórii IPO 1.


Stopy mali byť pôvodne na nízkej ďateline, avšak keďže nasnežilo advaja pretekári z kategórie SVV 1 chceli zložiť skúšku, stopy sapresunuli na vyšší zelený porast. Terén pre psov to nebol až tak veľmiťažký, niektorým robila problém veľkosť porastu, niektorí nahodilirýchle tempo a "prebehli" predmety. IPácke stopy sa konali na nízkejďateline. Najlepšiu stopu v kategórii IPO 1 predviedli Viliam Koberčíka Black Bandit Amarcord, 100 bodov. V kategórii SVV 1 to boli LorencFrantišek a Emon Šťastena, 93 bodov.
V čase, kedy si Perinbaba dala obednú prestávku, prebehli poslušnosti.Najlepšiu poslušnosť v kategórii IPO 1 mali Martina Ružičková a Brutusz Consasu, 100 b. V kategórii SVV 1 "už tradične" Meravá Zuzana a Astorz Dobranského hája, 96 bodov.


Počas obrany chceli snehové vločky dobehnúť to, čo cez poslušnostizameškali, takže prebiehali za hustého sneženia. Najlepšiu obranu vkategórii IPO 1 mala Pristachová Zuzana a Aska Riva Rosa 99 b, vkategórii SVV 1 Vaško Jozef a Gero z Petrovho dvora, 99 bodov.
Celý "blok" pretekov, ktoré boli súčasťou Majstrovstiev Trenčianskehokraja, vyvrcholil na tomto preteku. A to samozrejme za veľmi dobrejatmosféry, pretekári sa už za tú dobu spoznali, a vzájomne sapovzbudzovali, aby podali čo najlepší výkon. Veľmi tesné boli výsledkyv obidvoch kategóriach, kde vlastne až na tomto poslednom preteku sarozhodovalo o Majstrovskom titule. V kategórii IPO 1 mali prvé dvesúťažiace rovnaký počet bodov, nakoniec museli rozhodovať súčty z obránz jednotlivých pretekov.
Zaujímavým spestrením preteku bola aj účasť viacerých plemien, nielennemeckých ovčiakov. Pretekali aj dvaja beauceroni, boxer, rottweiler abelgický ovčiak - malinois.Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória SVV 1
 • 1. miesto Lorenc František a Emon Šťastena a zároveň vicemajster MTK (NO, 276 b, najlepšia stopa)
 • 2. miesto Pristach Alojz a Bunny Horla Slovakia a zároveň majster MTK(BEAUC, 259 b)
 • 3. miesto Brat Štefan a Drago z Eurosportu a zároveň druhý vicemajster(NO,256 b)Kategória IPO 1
 • 1. miesto Koberčík Viliam a Blek Bandit Amarcord a zároveň druhý vicemajster MTK(NO 289 b, najlepšia stopa)
 • 2. miesto Pristachová Zuzana a Aska Riva Rosa a zároveň majsterka MTK (MLN, 288 b, najlepšia obrana)
 • 3. miesto Martina Ružičková a Brutus z Consasu a zároveň vicemajsterka MTK(NO,272 b, najlepšia poslušnosť)


Trenčín - Vianočný pretek kynológov KK EXCEL 200609.12.2006 sa v KK EXCEL Trenčín konal už tradičný Vianočný pretek,spojený s varením kapustnice a kombinovaný s veselou pomikulášskou apredvianočnou náladou.
Pretekalo sa v troch kategóriach, a to SVV 1, ktorú posudzoval pánPalec, v kategórii Poslušnosť, ktorú posudzoval pán Malina, a vkategórii agility, ktorú posudzoval pán Kučera. V kategórii SVV 1 aj vkategórii Poslušnosť si svoje sily odhodlalo zmerať po 11 psovodov vkaždej kategórii, v kategórii agility 8 súťažiacich.
Počasie bolo vynikajúce, slniečko svietilo, a na to, že bola skoropólka decembra, bolo príjemne teplo. Náladičku súťažiacich a divákovposilnila aj "slinuzbiehajúca" vôňa variacej sa kapustnice.


V kategórii SVV 1 sa prezentovalo viacero plemien, klasicky ceznemeckého ovčiaka, belgického ovčiaka - malinois, beaucerona až ponemeckého boxera. Najlepšiu poslušnosť ohodnotil pán Palec na 98 bodov,a tie získali Martina Ružičková a Brutus z Consasu.
Najlepšou obranou sa blysli František Lorenc a Emon Šťastena s dosiahnutým počtom bodov 95. 


V kategórii Poslušnosť to už bolo s plemenami trošku pestrejšie,súťažili malý aj veľký, od labradora až po jazvečíka. Aj v tejtokategórii sa zviedol "tuhý" boj o prvé miesta. Výsledky, najmä naprvých pozíciach, boli veľmi tesné, a išlo vlastne doslova o body.
Na prvom mieste sa umiestnila Michaela Kollárová s labradorom Maddym spočtom bodov 193, tesne za ňou so 192 bodmi Lucia Ružičková s beaglicouPigi a v tesnom závese Janka Šumichrastová s Jessie, so 191 bodmi.


Už tradičnou disciplínou nášho Vianočného preteku bol aj disciplínaagility, ktorá sa však realizovala len pre členov klubu. Tunajrýchlejšie nohy mali Lucia Ružičková a beaglica Pigi, ktoré zabehlia preskákali celkovo najrýchljší čas - 0,32 s.


Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória SVV 1
 • 1. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (192 b)
 • 2. miesto Lorenc František a Emon Šťastena (190 b)
 • 3. miesto Pristach Alojz a Bunny Horla Slovakia (186 b)Kategória Poslušnosť
 • 1. miesto Kollárová Michaela a Maddy (193 b)
 • 2. miesto Ružičková Lucia a Pigi (192 b)
 • 3. miesto Šumichrastová Janka a Jessie (191 b)Kategória Agility
 • 1. miesto Ružičková Lucia a Pigi
 • 2. miesto Šumichrastová Janka a Jessie 
 • 3. miesto Sedláčková Katka a Beky


Veľmi dôležité je sa poďakovať najmä sponzorom, vďaka ktorým sa mohlovíťazom odovzdať aj veľa hodnotných a krásnych cien, taktiež deťomMikulášske darčeky. Sú to mesto Trenčín, OŠC Trenčín, Agrotrend a.s.Trenčín, Ministerstvo školstva – dotácia na zakúpenie dráhy agility,Šperk Daniela, Reklama Print, Ametist D.C.A. s.r.o., rodina Zelenákováa výcviková škola Happy dog.
Taktiež sa nemyslelo len na víťazov, ale sa odovzdávali aj ceny útechy,kde v kategórii SVV 1 ju získal Pavol Švajda a Kora, v kategóriiPoslušnosť Slezáková Lucia a Sofia a v kategórii Agility Švajda Matúš aLola.
Dúfame že sa všetkým zúčastneným páčilo, a že sa opäť stretneme aj na budúci rok!Majstrovstvá Trenčianskeho kraja - výsledky - máme vicemajsterku v IPO 1Celkovými víťazmi sa stali:

Kategória IPO 1
 • 1. miesto Pristachová Zuzana a Aska Riva Rosa (MLN, 27 b, 6 pretekov)
 • 2. miesto Ružičková Martina a Brutus z Consasu (NO, 27 b, 5 pretekov)
 • 3. miesto Koberčík Viliam a Blek Bandit Amarcord (NO, 21 b, 3 preteky)Kategória SVV 1
 • 1. miesto Pristach Alojz a Bunny Horla Slovakia (BEAUC, 47 b, 6 pretekov)
 • 2. miesto Lorenc František a Emon Šťastena (NO, 45 b, 6 pretekov)
 • 3. miesto Brat Štefan a Drago z Eurosportu (NO, 33 b, 4 preteky)


Celkové poradie Majstrovstiev Trenčianskeho krajaEUROSPORT CUP 2006 - výsledky - Máme víťaza v kategórii SVV 1!Naši sa umiestnili:


Kategória SVV 1:
Ružičková Martina, Brutus z Consasu, počet bodov 34, 5. miesto
Ružička Viliam, Edith Signum Laudis, počet bodov 18, 22. miesto, najlepšie umiestnený boxer v kategórii SVV 1

Kategória IPO 1:
Ružičková Martina, Brutus z Consasu, počet bodov 37, 4. miesto

Celkové poradie:
Ružičková Martina, Brutus z Consasu, počet bodov 71, 36. miesto
Ružička Viliam, Edith Signum Laudis, počet bodov 18, 130. miesto

Celkovo sa Eurosport Cupu zúčastnilo 295 pretekárov.