Obedience

Tu nájdete plné znenie skušobného poriadku OBEDIENCE na Slovensku.

Stručný zoznam a popis cvikov obedience pre Slovenskú republiku: 
(Cvik 1 a cvik 2 sú vykonávané v skupine maximálne 6 dvojíc (psovod+pes), ostatné cviky vykonáva psovod so psom v cvičebnom priestore jednotlivo na základe pokynov pomocníka, ktorý velí. Rozhodca neorganizuje postup cvičenia, ten prenecháva pomocníkovi. V priebehu vykonávania cvikov rozhodca iba pozoruje a hodnotí prácu psovoda a psa).


Začiatočníci

Cvik 1 Odloženie v sede v skupine počas 30 sekúnd (psovod vzdialený 5 m čelom ku psovi)
Cvik 2 Odloženie v ľahu v skupine počas 1 minúty (psovod vzdialený 5 m)
Cvik 3 Chôdza pri nohe (normálna chôdza po trase tvaru osmičky a cca 25 metrov priamo)
Cvik 4 Odloženie za pochodu do ľahu (15 m rovná trasa)
Cvik 5 Privolanie z ľahu ( z 20 m vzdialenosti)
Cvik 6 Vyslanie vpred do štvorca (štvorec 3 m x 3 m vzdialený 5 m)
Cvik 7 Nosenie cudzieho predmetu (prebranie činky od psovoda a nesenie 10 m)
Cvik 8 Skok cez prekážku (výška prekážky podľa kohútikovej výšky psa)
Cvik 9 Identifikácia predmetu a aportovanie (predmet, ktorý bude pes hľadať, psovod preberá pred cvikom 3) 
Cvik 10 Ovládateľnosť na diaľku (Sadni, Ľahni vo vzdialenosti 5 m psovod - pes). Zmena povelu každých 10 sekúnd 


Trieda 1

Cvik 1 Odloženie v sede v skupine počas 1 minúty (psovod vzdialený 10 m chrbtom ku psovi)
Cvik 2 Odloženie v ľahu v skupine počas 2 minút (psovod vzdialený 10 m chrbtom ku psovi)
Cvik 3 Chôdza pri nohe - normálny a pomalý krok po vopred stanovenej trase: 3x zastavenie, 2x obrat vľavo, 2x obrat vpravo, 2x čelom vzad, 2 úkroky vpravo, 2 úkroky vpred, obraty na mieste: vľavo bok, vpravo bok, čelom vzad)
Cvik 4 Odloženie za pochodu do ľahu (štvorec 8 m x 8 m)
Cvik 5 Privolanie z ľahu (25 m vzdialenosť) s medzipovelom „Ľahni“
Cvik 6 Vyslanie vpred do štvorca (štvorec 3 m x 3 m vzdialený 15 m) a povel „Ľahni“ vo štvorci
Cvik 7 Aportovanie cudzieho predmetu (činka odložená pomocníkom do vzdialenosti 10 m)
Cvik 8 Skok cez prekážku a aport vlastného predmetu (výška prekážky podľa kohútikovej výšky psa, psovod nemôže psa motivovať)
Cvik 9 Identifikácia predmetu a aportovanie - zo 4 predmetov uložené v priamke alebo štvorci (predmet, ktorý bude pes hľadať, psovod preberá pred cvikom 3) 
Cvik 10 Ovládateľnosť na diaľku (Sadni, Ľahni vo vzdialenosti 5 m od psa)- zmena povelu každých 8 sekúnd


Trieda 2

Cvik 1 Odloženie v sede v skupine počas 1 minúty (psovod v úkryte)
Cvik 2 Odloženie v ľahu v skupine počas 3 minút s rozptýlením (psovod v úkryte, medzi psami prechádza cudzia osoba )
Cvik 3 Chôdza pri nohe - normálny krok, pomalý krok a poklus po vopred stanovenej trase: 4x zastavenie, 6x obrat vľavo, 6x obrat vpravo, 4x čelom vzad, 2 úkroky vpravo, 2 úkroky dozadu, obraty na mieste: vľavo bok, vpravo bok, čelom vzad.
Cvik 4 Odloženie psa za pochodu do sedu a do ľahu (štvorec 8 m x 8 m)
Cvik 5 Privolanie z ľahu (25 m vzdialenosť) s medzipovelom „Stoj“
Cvik 6 Vyslanie vpred do štvorca s povelom „Ľahni“, a privolanie psa z ľahu kráčajúcim psovodom s povelom “K nohe“ (štvorec 3 m x 3 m vzdialený 23 m, privolanie za pochodu)
Cvik 7 Priamy aport (aport cudzej činky vzdialenej 20 m od psovoda položenej na zem ešte s ďalšou cudzou činkou. Smer aportovanej činky sa losuje)
Cvik 8 Skok cez prekážku a aport cudzieho predmetu (cvik končí odovzdaním aportu, výška prekážky zodpovedá kohútikovej výške psa)
Cvik 9 Identifikácia predmetu a aportovanie - z 5 predmetov uložených v priamke alebo v kruhu (predmet, ktorý bude pes hľadať, psovod preberá pred cvikom 6)
Cvik 10 Ovládateľnosť na diaľku (Sadni, Ľahni vo vzdialenosti 15 m od psa) - zmena povelu každých 5 sekúnd


Trieda 3

Cvik 1 Odloženie v sede v skupine počas 2 minút (psovod v úkryte)
Cvik 2 Odloženie v ľahu v skupine počas 4 minút s rozptýlením (psovod v úkryte, medzi psami prechádza cudzia osoba)
Cvik 3 Chôdza pri nohe – normálny krok, pomalý krok a poklus po vopred stanovenej trase: 6x zastavenie, 6x obrat vľavo, 6x obrat vpravo, 6x čelom vzad, 2 úkroky vpravo, 2 úkroky vľavo, 2 úkroky dozadu, obraty na mieste: vľavo bok, vpravo bok, čelom vzad.
Cvik 4 Odloženie za pochodu do stoja, do sedu a do ľahu (štvorec 8 m x 8m)
Cvik 5 Privolanie z ľahu (30 – 35 m vzdialenosť) s medzipovelmi „Stoj“ a „Ľahni“ 
Cvik 6 Vyslanie vpred do štvorca s povelom „Ľahni“, a privolanie psa z ľahu kráčajúcim psovodom s povelom “K nohe“ (štvorec 3 m x 3 m vzdialený 23 m, privolanie za pochodu) 
Cvik 7 Priamy aport (aport cudzej činky, činka sa losuje z troch, vzdialenosť psovod – stredná činka = 20 m)
Cvik 8 Skok cez prekážku a aport kovového predmetu
Cvik 9 Identifikácia predmetu a aportovanie - zo 6 predmetov uložené v priamke alebo v kruhu (predmet, ktorý bude pes hľadať, má psovod u seba 5 sekúnd)
Cvik 10 Ovládateľnosť na diaľku (Sadni, Ľahni, Vstaň vo vzdialenosti 15 m od psa)- zmena povelu každých 5 sekúnd