Funkcie v klube

Naše funkcie v klube


Predseda klubu: Viliam Ružička

Hlavný výcvikár: Pavol Švajda

Výcvikári: 

  • Nikola Lorencová                              
  • Ingrid Trokanová
  • Viliam Ružička
  • Peter Ambrož
  • Anton Kocifaj
  • Pavol Švajda
  • Ingrid Trokanová
  • Martina Ružičková

Figuranti:  Viliam Ružička

                 Pavol Švajda

Agility klub: Eva Majzlánová

Člen výboru: František Lorenc

                       Eva Majzlánová

                      Martina Ružičková

Anton Kocifaj

Gabriela Zemanovičová

Pokladníčka: Anna Ružičková

Hospodár: František Lorenc

Admin:  Katarína Hanusková