Kto vedie tréning?

Dátumy výcvikov v roku 2017, každej dvojice výcvikárov:
 
1.1.2017 výcvik nebude!

 
 Ružičková
Hejdiš
 Ružička
Ambróž
 Švajda
Lorenc
 JANUÁR  08.01.
29.01.
15.01.   22.01.
 FEBRUÁR  19.02. 05.02.
26.02.
 12.02.
 MAREC  12.02. 19.03.  05.03. 
26.03.
 APRÍL 02.04. 
23.04.
09.04. 
30.04.
16.04. 
 MÁJ  14.05.  21.05. 07.05. 
28.05.
 JÚN 04.06. 
25.06.
11.06.  18.06. 
 JÚL  16.07.  02.07.
23.07.
09.07.
30.07. 
 AUGUST 06.08.
27.08.
13.08. 20.08.
 SEPTEMBER 17.09.  03.09. 
24.09.
10.9. 
 OKTÓBER 08.10. 
22.10.
15.10.  01.10. 
22.10.
 NOVEMBER  19.11. 05.11. 
26.11.
12.11. 
 DECEMBER  10.12. 17.12.  3.12. 
31.12.

24.12.2017 výcvik nebude!